Skip to content

Maaak maakt architectenbureaus succesvoller.

Maaak

Een nieuwe realiteit

De afgelopen jaren is er voor architectenbureaus veel veranderd. De crisis en veranderingen binnen de branche hebben gezorgd voor een nieuwe dynamiek en verhoudingen. Nu de markt weer aantrekt gaat het soms weer zo hard dat bureaus opnieuw moeten bijschakelen. Verandering is de enige constante horen we vaak. Wij spreken over een nieuwe realiteit. Een realiteit die van architectenbureaus een duidelijke positionering vraagt.

‘Je ziet vaak dat de belevingswereld van de opdrachtgever niet aansluit bij de wijze waarop architectenbureaus zich manifesteren.’

Professionele opdrachtgevers leggen tegenwoordig nadruk op zaken zoals vertrouwen, dienstverlening, samenwerking, co-creatie en flexibiliteit. Toch geven veel architectenbureaus hier niet genoeg op thuis. Hierdoor lijken veel bureaus onderling uitwisselbaar. Bureaus laten hier kansen liggen. De nieuwe markt vraagt van architectenbureaus antwoorden en visie op de uitdagingen van vandaag. Een duidelijke positionering geeft hierin houvast en richting.

Even voorstellen

Maaak ondersteunt architectenbureaus met hun positionering en het borgen ervan in de organisatie. Vanuit liefde voor het vak, maar vooral om bureaus te helpen succesvoller te zijn. De resultaten die wij realiseren voor onze klanten laten dat zien. En daar zijn we trots op.

Wij kennen de markt en we kennen de bureauwereld. Wij signaleren de kansen, maar ook de valkuilen. We werken al vele jaren voor diverse bureaus. We begrijpen hoe architecten denken en werken. Zo helpen we bureaus om groot te worden en helpen we grote bureaus om de juiste koers te houden. Dat is waar we goed in zijn.

Marco Stout

Marco Stout

Strategie (identiteit en positionering), procesmanager

Chris Roelen

Chris Roelen

Strategie (identiteit en positionering), coach

De visie van Maaak

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Ontwikkelingen zoals urbanisatie, duurzaamheid, mobiliteit en digitalisering stellen onze samenleving voor spannende uitdagingen. Wij geloven dat architecten een cruciale rol (kunnen) spelen in het vinden van passende en eigentijdse oplossingen. De markt biedt mooie kansen voor architectenbureaus. We zien echter dat veel bureaus nog niet voldoende in staat zijn om die kansen ook daadwerkelijk te pakken. Vraag en aanbod sluiten te vaak nog niet goed op elkaar aan.

Maaak ziet dat de succesvolle architectenbureaus van nu goed aanvoelen – en inspelen op – wat de markt en maatschappij vandaag de dag van bureaus vragen. Inzicht in de markt, ondernemerschap, weten wat en wie je bent als bureau (en dus ook wat niet) en zorgen dat ‘binnen en buiten’ steeds op elkaar aansluiten; daar gaat het bij Maaak om als we het hebben over het positioneren van architectenbureaus.

Een goed positioneringstraject helpt een bureau bij het vinden van antwoorden op vragen zoals:

  • Wat is ons verhaal? Waar maken we het verschil?
  • Waarom moeten opdrachtgevers voor ons bureau kiezen?
  • Hoe vertellen we ons verhaal op een juiste manier?
  • Wat zijn voor ons bureau de belangrijke ontwikkelingen in de markt?
  • Wat vinden onze opdrachtgevers belangrijk in hun relatie met een bureau?
  • Hoe waarborgen we de continuïteit van het bureau?
  • Welke type medewerkers hebben we nodig voor onze groei?
  • Wat doen we zelf? Wat kopen we in? Wanneer kiezen we voor samenwerking?

Onderscheidend vermogen, geloofwaardigheid en relevantie

Positioneren gaat over het verbinden van unieke interne kwaliteiten (aanbod) en de externe behoeften (vraag) van opdrachtgevers in de markt.

Elk bureau heeft in de kern een unieke identiteit die wordt gevormd door een combinatie van historie, mensen, competenties, diensten en producten. Voor het vergroten van het onderscheidend vermogen – zodat stakeholders een bureau beter kunnen plaatsen ten opzichte van de concurrentie – is het belangrijk deze identiteit scherp te krijgen. Dit vraagt vaak om het maken van fundamentele keuzes. Keuzes op het gebied van strategie, portfolio, communicatie en gedrag.

Positioneren is dus een kwestie van keuzes maken. Maar je kunt niet elke positionering ‘kiezen’. Een goede positionering is geloofwaardig en blijft altijd dicht bij de identiteit en cultuur van het bureau. Simpelweg omdat doelgroepen feilloos door een niet geloofwaardige positionering heen prikken.

Naast geloofwaardigheid kenmerkt een sterke positionering zich ook door relevantie. Relevantie in de zin van het hebben van visie en antwoorden op vraagstukken uit de markt en maatschappij. Wanneer de positionering niet aansluit op de behoeften van opdrachtgevers of andere stakeholders is deze simpelweg waardeloos.

Een duurzame positionering maakt dus expliciet hoe het bureau bij de markt van morgen aansluit. Alleen wanneer een bureau op een onderscheidende wijze relevant en geloofwaardig is, zal het in staat zijn te kunnen groeien.

Business, organisatieontwikkeling en cultuur

Voor Maaak is positioneren meer dan het bedenken en vertellen van een PR verhaal. Het gaat in de kern over de drie aandachtgebieden; business, organisatieontwikkeling en cultuur. Alleen wanneer er sprake is van samenhang en consistentie op deze aandachtsgebieden ontstijgt positioneren het niveau van een PR verhaal. Om deze samenhang te vinden, kijken we zowel vanuit het organisatie-perspectief naar buiten (inside-out), als vanuit het marktperspectief naar de organisatie (outside-in). Alleen dan is een relevante positionering te bereiken.

Onze werkwijze

Elke vraag een gepast antwoord. Zo simpel is het.

Intensieve samenwerking

Onze aanpak kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met de bureaudirectie. Vanuit een analytische denk- en werkwijze komen we samen tot de kern. De gesprekken en werksessies kenmerken zich door openheid en onderling vertrouwen.

Stapsgewijze aanpak

Onze gefaseerde aanpak start het vaststellen van de gewenste identiteit en de werkelijke identiteit op basis van onderzoek en werksessies met de directie en de werknemers.

Vervolgens onderzoeken we het imago (perceptie van het bureau door de stakeholders). Dit doen we door het interviewen van een representatieve groep stakeholders. Het doel van deze sessies is meervoudig: we halen informatie op, creëren betrokkenheid en delen de ambitie van het bureau.

Na de onderzoeksfase brengen we alle inzichten samen en werken we – in samenspraak met de directie – meerdere scenario’s voor de positionering uit. Zo komen we uiteindelijk tot de keuze voor de positionering van het bureau. Deze positionering wordt beschreven in een corporate story. Samen met de uitgangspunten van de positionering leggen we alles vast in een manifest waarin het merk aan de hand van de visie, missie, doelgroepbehoeften, positionering en waarden wordt beschreven. Met het manifest krijgt de directie het fundament voor besluitvorming, prioriteitsteling en besturing van het bureau.

Resultaat

Het behaalde resultaat is afhankelijk van de vraagstelling. Doorgaans wordt de reflectie die tijdens het proces plaatsvindt als zeer waardevol ervaren door de diverse directies. Werknemers voelen zich gehoord en nieuwe energie komt in het bureau. Het eindresultaat is een heldere positionering die richtinggevend is voor de directie op het gebied van besluitvorming, prioriteitsteling en besturing van het bureau.

Indien gewenst kan Maaak tevens zorgdragen voor de borging in de organisatie en activatie (PR, website, social media etc.) van de positionering.

Anderen over Maaak

‘De wens voor een nieuwe website was het begin van een ontdekkingstocht naar de ware identiteit van ons bureau.’

‘Ze weten haarfijn obstakels bespreekbaar te maken waardoor je als directie groeit.’

‘Het is een hele geruststelling dat de continuïteit van het bureau is geborgd.’

‘Als directie weet je vaak dat het beter kan. Juist daarom is het fijn dat een partij van buiten dit nog eens expliciet maakt en met scenario’s voor de oplossing komt.’

‘Het traject met Maaak heeft ons bureau zelfverzekerder gemaakt waardoor we de juiste stappen hebben kunnen maken.’

 

Geïnteresseerd in een goed gesprek?

Neem vrijblijvend contact op met Marco Stout.

06 1660 4713E-mail